PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Officerare från Hälsinge regemente I 14 samlade kring bord på verandan. Från vänster underlöjtnanter Nygren, Sundberg, Dahl, löjtnant Hector, Carlén, Säfwenberg och Söderhielm.

Officerare från Hälsinge regemente I 14 samlade kring bord på verandan. Från vänster underlöjtnanter Nygren, Sundberg, Dahl, löjtnant Hector, Carlén, Säfwenberg och Söderhielm.