The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Nydala kloster - KMB - 16001000232026

Similar

Nydala kloster - KMB - 16001000232026

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Nydala kloster
Motiv: Nydala kloster
Nyckelord: Riksintressen

Kategori: Kloster, Kyrkomiljö

date_range

Date

1949
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden