The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Nya gården hos "Hendriks" på Hästboheden. Första flickan från vänster Berta Eriksson, tredje flickan från vänster Anna Eriksson, till höger om stegen husmor och mor till flickorna Anna Stina Andersdotter och bakom henne snickaren Karl Lindström, Hästbo

Similar

Explore more

anna stina andersdotter
anna stina andersdotter