The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Norsborg - KMB - 16001000506804

Similar

Norsborg - KMB - 16001000506804

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Norsborgs herrgård från norr.
Motiv: Norsborg
Nyckelord: Flygbilder, Riksintressen

Kategori: Åkermark, Herrgård

date_range

Date

1967
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden