The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Niet hoe veel, maer hoe eel. (Not how many, but how well.), recto / Rust ick zoo roest ick. (I rest thus I rust.), verso

Niet hoe veel, maer hoe eel. (Not how many, but how well.), recto / Rust ick zoo roest ick. (I rest thus I rust.), verso

 
 
description

Summary

Dutch (artist nationality)
draughtsman, etcher, cartographer and publisher (artist role)
Recto: top center: (printed text, in Dutch) VAN DE SINNEPOPPEN. ; u. r.: (page number) 21 ; left half of page: XXI / Niet hoe veel / maer hoe eel. / Een vvel ghestelde Luyt, en / een goet meester daer by, is / beter va melodie, als hondert / instrumenten die van de Mu- / sijcke niet en vveten : vvant / het ghetal en geldt niet, noch / in melodie, noch in kloeck- / heydt van raedt; vvant daer / vvorden veeltijdt veel Raeds- / heeren ghemaect, en onder al- / le isser een of twee die de sake / beleyden of verdedighen; die / is dan de Luyt, en alle d'ande- / re de boeren Fluyten. ; right half, above image: Niet hoe veel, maer hoe eel. ; l. r. C 3 ; verso: u. l.: (page number) 22 ; top center: (printed text) HET EERSTE SCHOCK ; left half of page: XXII / Rust ick / soo roest ick. / Een bijl of ander yseren in- / strument, soo dat niet ghe- / bruyckt en vvordt, hoe glat / dat het zy, sal haest verroe- / sten : desghelijcks gaet het / oock met veel kloecke ver- / standen, als de sulcke haer / begheven tot ledigheydt, soo / verliesen zy alle haer verstant / en vernustigheydt. ; right half: (above image) Rust ick zoo roest ick. ; l. l.: (in pencil) Clark / Dec. 1937. / $2.00 / C575/664 ; l. r.: (in pencil) 4 x 5 5/16 (inscription)
Etching. (medium)
Good condition. (condition)
The Arthur H. Clark Company, Glendale, California, 17 Dec. 1937. (provenance)
Lute, Reverse-curve horn, Bagpipe, Panpipes, Recorder?, Shawm?, Trumpet, Rommel Pot (instrument)
Visscher, Roemer, 1547-1620 (related names)
17th century (century)
Instruments - - Plates (miller category)

date_range

Date

1600 - 1699
person

Contributors

Visscher, Claes Jansz. -- 1586-1652 (artist)
create

Source

Library of Congress
copyright

Copyright info

Public Domain