PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
NEDRE MOSTUE (MORSTU) GÅRD, STRANDLYKKJA, Flyfoto av den gamle gjestgiver og skysstasjonsgården. Låven ble revet i 1957 for å gi plass til utvidelse av riksveg 50 som ble anlagt forbi her ca. 1963-65. Fra nederste høyre hjørnet og på skrå oppover til gårdstunet gikk den gamle Kongevegen. Gården er nå revet i forbindelse med anleggelse av ny E6 og jernbane.

NEDRE MOSTUE (MORSTU) GÅRD, STRANDLYKKJA, Flyfoto av den gamle gjestgiver og skysstasjonsgården. Låven ble revet i 1957 for å gi plass til utvidelse av riksveg 50 som ble anlagt forbi her ca. 1963-65. Fra nederste høyre hjørnet og på skrå oppover til gårdstunet gikk den gamle Kongevegen. Gården er nå revet i forbindelse med anleggelse av ny E6 og jernbane.

 
 
description

Summary

Collection archive for Stange municipality, Norway. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The subjects include everyday and leisure, family and work, landscapes, portraits, agriculture, forestry, industry, amateur and professional photography. Dating from 1880 to 1980, main dating 1900 to 1960.

create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.