PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Näsjö station från tågsidan. På kopior av bilden anges år 1936 respektive 1937.

Näsjö station från tågsidan. På kopior av bilden anges år 1936 respektive 1937.