PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Muckardag på Tånga Hed, Vårgårda utanför Göta artilleriregemente A2.

Muckardag på Tånga Hed, Vårgårda utanför Göta artilleriregemente A2.

description

Summary

Bilden kom in via Armémuseums insamlingsprojekt "Lumpen – identitet och materiella minnen". Projektet var det största insamlings- och forskningsprojektet i Armémuseums historia. Projektet inleddes under 2011 mot bakgrund av att den allmänna värnplikten i fredstid avskaffades året dessförinnan. Syftet var att dokumentera minnen från värnplikten innan de glömdes bort och att få ny kunskap kring de tusentals föremål med koppling till lumpen som finns i Armémuseums samlingar. Projekt avslutades på vår 2014. Allt insamlat material bevaras i Armémuseums arkiv och finns tillgängligt för forskning.

date_range

Date

01/01/1961
create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.