The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Mirza Fathali Akhundov (100th anniversary) in Molla Nasreddin

Similar

Mirza Fathali Akhundov (100th anniversary) in Molla Nasreddin

description

Summary

Azərbaycanca: Mirzə Fətəli Axundov (anadan olmağının yüz illiyi münasibətilə) Bəli, hələ bəs deyil ki, müsəlman arvadlarını teatr tamaşagahlarına çıxartdı və bizim abrumuzu tökdü, bunlar bəs deyil?! Hələ bu nainsafı cəmi müsəlman aləmi yada salıb, rəhmət oxuyub və bunun şəklinə baxıb fəxr eyləyir.
Русский: Мирза Фатали, знаменитый драматургВ толпе: „А ведь впервые этот безбожник вывел на сцену благочестивую нашу женщину и осрамил нас, и все-таки его чествуют и им гордятся“.

date_range

Date

27/11/1911
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

azerbaijan
azerbaijan