PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Militärer vid Verkebäck station för en övning.