The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Merioneth County Agricultural Show at Tywyn (12900491394)

Similar

Merioneth County Agricultural Show at Tywyn (12900491394)

description

Summary

Teitl Cymraeg/Welsh title: Sioe Amaethyddol Sir Feirionnydd yn Nhywyn
Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002)
Nodyn/Note: Sheep shearing competition.
Dyddiad/Date: 19/9/1953
Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative
Cyfeiriad/Reference: (gch05097)
Rhif cofnod / Record no.: 3367460
Rhagor o wybodaeth am gasgliad Geoff Charles yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru
More information about the Geoff Charles Collection at the National Library of Wales
Mae ffotograffau Geoff Charles hefyd yn rhan o Broject Europeana Libraries

Geoff Charles' photographs also form part of the Europeana Libraries Project

date_range

Date

1940 - 1960
create

Source

Merioneth County Agricultural Show at Tywyn
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

united kingdom
united kingdom