The World's Largest Public Domain Media Search Engine
MCC-42520 Gregoriusmis met H. Potentinus van Steinfeld, H. Andreas en de stichter abt Reinier Hundt (7)

Similar

MCC-42520 Gregoriusmis met H. Potentinus van Steinfeld, H. Andreas en de stichter abt Reinier Hundt (7)

description

Summary

Nederlands: Gedateerd boven het hoofd van de stichter: 1486. In een kerkinterieur knielt paus Gregorius de Grote voor een altaar. Hij draagt de Heilige Mis op, bijgestaan door twee diakens. Aan weerszijden van de diakens knielen twee kardinalen. Een van hen draagt de tiara, de andere de dubbele kruisstaf. Op en achter het altaar is het visioen van paus Gregorius weergegeven: Christus verschijnt hem als Man van Smarten terwijl hij zijn wonden toont en zijn bloed in de kelk giet. Achter Christus staat een sarcofaag. Op en om de sarcofaag zijn personages uit het passieverhaal en de lijdenswerktuigen (Arma Christi) afgebeeld. Christus wordt door de beulsknechten bespot en geslagen. Rechts op de voorgrond knielt de stichter, Reinier van Euskercken, abt van de premonstratenzer abdij te Steinfeld. Uit zijn mond komt de tekst: 'ora pro fr(atr)e r(ei)n(er)o euskerche(n) q(ui) co(n)q(ui)s(iv)it de bo(n)is p(a)rochi(ali)b(us)' ('Bid voor broeder Reinier van Euskercken, die veel parochiegoederen aangebracht heeft' (Bouvy 1965)). Direct boven zijn hoofd staat het jaartal .1486.. Achter hem is de heilige Andreas, patroon van de parochiekerk van Steinfeld, afgebeeld. Geheel links staat de heilige Potentinus, herkenbaar aan zijn attributen, de pijlen en het Franse koningswapen. Uiterst rechts een bergachtig landschap met een kerktoren.

date_range

Date

1486
create

Source

Christie's
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

dutch art
dutch art