PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Måltid i officersmässen vid kung Oscar II:s besök på Malmen. Officerare sittandes vid långbord.