The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Malmtankmotorfartyget VITÅFORS av Stockholm.

Malmtankmotorfartyget VITÅFORS av Stockholm.