The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Madame Lefranc målande porträttet av sin make Charles Lefranc (Adélaïde Labille-Guiard) - Nationalmuseum - 137894

Similar

Madame Lefranc målande porträttet av sin make Charles Lefranc (Adélaïde Labille-Guiard) - Nationalmuseum - 137894

description

Summary

New acquisition, February 2013:
Miniature portrait, by Adélaïde Labille-Guiard
Nationalmuseum has acquired a spectacular miniature by Adélaïde Labille-Guiard. One of the most important women artists in late 18th-century France, she was not previously represented in the museum’s collections. The work is interesting on account of the motif alone, depicting a woman, albeit an amateur, in the role of artist.
Miniature portraits by Adélaïde Labille-Guiard (1749–1803) are extraordinarily rare. Her depiction of Madame Lefranc Painting a Portrait of Her Husband Charles Lefranc was painted five years after she made her debut (1779). Like many other female artists, she realized early on that miniature portraits offered a steady source of income. She was a pupil of the Swiss enamellist François-Élie Vincent, a neighbour of her father’s fashion shop in Paris. Gradually Labille-Guiard also took up working with pastels. She frequently reproduced these works in a smaller format as miniatures. After her election to the French Royal Academy of Art in 1783, she switched over completely to large-scale oil portraits. By then, Labille-Guiard had acquired pupils such as Marie-Gabrielle Capet and Marie-Thérèse de Noireterre. It became their job to translate her portraits into miniature format to satisfy the ever-changing demands of customers.

The acquisition of this spectacular work by Adélaïde Labille-Guiard, made possible by a generous donation from the Hjalmar and Anna Wicander Foundation, has filled a major gap in Nationalmuseum’s world-renowned miniatures collection. Madame Lefranc Painting a Portrait of Her Husband Charles Lefranc also documents a time when women began to emerge as serious artists.
Svenska: Månadens nyförvärv, Februari 2013:
Porträttminiatyr, av Adélaïde Labille-Guiard
Nationalmuseum har förvärvat en spektakulär miniatyr av Adélaïde Labille-Guiard. Hon tillhörde de mest betydande kvinnliga konstnärerna i Frankrike i slutet av 1700-talet, men var tidigare inte representerad i museets samlingar. Motivmässigt är hennes framställning i sig intressant eftersom den visar en kvinna, om än amatör, i rollen som konstnär.
Miniatyrporträtt av Adélaïde Labille-Guiard (1749-1803) är utomordentligt sällsynta. Hennes framställning av Madame Lefranc målande porträttet av sin make Charles Lefranc, är utförd fem år efter debuten (1779). Precis som många andra kvinnor insåg hon tidigt att porträttminiatyrer gav en säker försörjning. Hennes lärare var en granne till faderns modebutik i Paris, den schweiziske emaljören François-Élie Vincent. Så småningom började Labille-Guiard också arbeta med pasteller. Inte sällan verkar hon även ha repeterat dessa i mindre format, som miniatyrer. Efter invalet år 1783, i den franska konstakademien, övergick hon helt till att måla oljeporträtt i stort format. Då hade Labille-Guiard också hunnit skaffa sig elever såsom Marie-Gabrielle Capet och Marie-Thérèse de Noireterre. Det föll nu på deras lott att översätta hennes porträtt till miniatyrer, allt för att tillfredställa kundernas skiftande önskemål.

Genom förvärvet av detta spektakulära verk av Adélaïde Labille-Guiard, som möjliggjorts genom donationsmedel ur Hjalmar och Anna Wicanders stiftelse, har en viktig lucka fyllts i museets världsberömda miniatyrsamling. Samtidigt berättar Madame Lefranc målande porträttet av sin make Charles Lefranc om en tid då kvinnor på allvar framträdde som betydande konstnärer.

date_range

Date

1803
create

Source

Nationalmuseum Stockholm
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

artwork
artwork
1779 portrait paintings of women
1779 portrait paintings of women
18th century oval portrait miniatures of women at half length
18th century oval portrait miniatures of women at half length
18th century portrait paintings in the nationalmuseum stockholm
18th century portrait paintings in the nationalmuseum stockholm
female painters in art
female painters in art
paintings by adelaide labille guiard
paintings by adelaide labille guiard
portrait paintings of painters with artwork
portrait paintings of painters with artwork
portraits with image of family member
portraits with image of family member
portraits with paintings
portraits with paintings
sold at christies
sold at christies
nationalmuseum stockholm
nationalmuseum stockholm
high resolution
high resolution
portraits
portraits