The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057173

Similar

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057173

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan från nordväst. Innan restaurering omkring 1870-talet. Foto av teckning av Alexander Kastman. Original i Handteckningssamlingen, ATA.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1966
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden