The World's Largest Public Domain Media Search Engine
"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

Similar

Explore more

lövgrens
lövgrens
lovgrens
lovgrens
sverige
sverige
hälsingland
hälsingland
halsingland
halsingland
gävleborg
gävleborg
gavleborg
gavleborg
bollnäs
bollnäs
bollnas
bollnas
hällbo
hällbo
hallbo
hallbo
bostad
bostad
affär
affär
affar
affar
landskap
landskap
hästtransport
hästtransport
hasttransport
hasttransport
staket
staket
man
man
per lindberg
per lindberg
bostäder
bostäder
bostader
bostader
tomt och trädgård
tomt och trädgård
tomt och tradgard
tomt och tradgard
detaljhandel
detaljhandel
transport med djur
transport med djur
vuxenålder
vuxenålder
vuxenalder
vuxenalder
länsmuseet gävleborg
länsmuseet gävleborg
lansmuseet gavleborg
lansmuseet gavleborg
shop
shop
ballnose
ballnose
residence
residence
housing
housing
retail trade
retail trade
hällnest
hällnest
healthingland
healthingland
carriage of horses
carriage of horses
landscape
landscape
county museum gävleborg
county museum gävleborg
leaf branch
leaf branch
fence
fence
sweden
sweden
plot and garden
plot and garden
transport by animals
transport by animals
adult age
adult age
high resolution
high resolution
garden
garden
transportation
transportation
convenience stores
convenience stores
shopping
shopping
store
store
grocery stores
grocery stores
residential buildings
residential buildings