The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Lärbro kyrka - KMB - 16000200025312

Similar

Lärbro kyrka - KMB - 16000200025312

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Konsol på långhusväggen.
Kategori: (02) Interiörer, detaljer

date_range

Date

1939
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden