The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Långträsks kyrka - KMB - 16000200149592

Similar

Långträsks kyrka - KMB - 16000200149592

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiör mot öster. Snabbinv.
Kategori: (02) Interiörer

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden