The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Łahojsk, Tyškievič. Лагойск, Тышкевіч (1901-17) (3)

Similar

Łahojsk, Tyškievič. Лагойск, Тышкевіч (1901-17) (3)

description

Summary

Беларуская (тарашкевіца): Лагойск (Łahojsk), палац Тышкевічаў (Tyškievič)

date_range

Date

1919 - 1939
create

Source

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 1 [Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia]. T. 1, Województwa mińskie, mścisławskie, połockie, witebskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. S. 99.
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

historical images of lahojsk
historical images of lahojsk