The World's Largest Public Domain Media Search Engine
La petita obrera - Public domain photogrpaph

La petita obrera - Public domain photogrpaph

description

Summary

Català: "La petita obrera"de Joan Planella i Rodríguez. Segurament es va fer l'any 1885 tot i que esta datada el 1889, i és una rèplica de l'obra original del 1882, molt premiada i que rebé un èxit d'acceptació molt notable. Pertany a l'estil del Realisme. Aquesta segona versió és un oli sobre tela amb unes dimensions de 67x55cm.
La composició del quadre representa el treball infantil a les fàbriques tèxtils del segle XIX a Catalunya. El quadre no té l'objectiu de fer una critica al treball infantil a les fàbriques, sinó que simplement volia reflectir la seva quotidianeitat.
Aquesta rèplica va rebre la mateixa bona acollida que l'original, encara que la premsa de l'època no les va diferenciar. En elles el seu autor aconseguí l'equilibri entre realisme i sentiment. Aquesta segona versió va anar el 1893 a l'Exposició Universal de Chicago, on se li va lliurar una medalla. Adquirida llavors per la Fall Festivites Association de Saint Louis, ingressà en el City Art Museum d'aquesta població com a part de la Washington University Collection. Tanmateix, el 1945 el museu donà de baixa la pintura i es vengué en subhasta pública a Nova York. És llavors quan entrà en mans privades, per ésser finalment adquirida a la sala de subhastes Balclis, i engrossir les col·leccions del Museu d'Història de Catalunya.
Hi fou adquirida el desembre del 2012 pel Museu d'Història de Catalunya per 15.674,10 € i inventariada amb el número de registre MHC4204.

El darrere del quadre el podeu veure a File:Revers nena obrera.JPG
Español: "La pequeña obrera" de Joan Planella y Rodríguez. Seguramente se hizo en el año 1885 aunque está fechada en 1889, y es una réplica de la obra original de 1882, muy premiada y que recibió un éxito de aceptación muy notable. Pertenece al estilo del Realismo. Esta segunda versión es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 67x55cm.
La composición del cuadro representa el trabajo infantil en las fábricas textiles del siglo XIX en Cataluña. El cuadro no tiene el objetivo de hacer una critica al trabajo infantil en las fábricas, sino que simplemente quería reflejar su cotidianeidad.
Esta réplica recibió la misma buena acogida que el original, aunque la prensa de la época no las diferenció. En ellas su autor consiguió el equilibrio entre realismo y sentimiento. Esta segunda versión fue en 1893 a la Exposición Universal de Chicago, donde recibió una medalla. Adquirida entonces por la Fall Festivities Association de Saint Louis, ingresó en el City Art Museum de esta población como parte de la Washington University Collection. Sin embargo, en 1945 el museo dio de baja la pintura y se vendió en subasta pública en Nueva York. Es entonces cuando entró en manos privadas, para ser finalmente adquirida en la sala de subastas Balclis en diciembre del 2012, y engrosar las colecciones del Museo de Historia de Cataluña, con el número de registro MHC4204.

La parte de atrás del cuadro se puede ver en File:Revers nena obrera.JPG
English: "The little weaver" by Joan Planella and Rodríguez. Probably made ​​in 1885 but dated in 1889, it is a replica of another original one from 1882, which received a remarkable success and many awards. It belongs to Realism style. This second version is an oil on canvas with dimensions of 67x55cm.
The composition of the picture represents the child labor in Nineteenth Century textile factories in Catalonia. The painting has not intended to make a critique of child labor in the factories, just wanted to reflect a daily scene.
This replica received the same warm welcome as the original, but the press of the time did not differentiated. In them the author got the balance between realism and feeling. This second version was in 1893 at the Chicago World's Fair, where it received a medal. Acquired then by the Fall Festivities Association of Saint Louis, joined the City Art Museum of the population as part of the Washington University Collection. However, in 1945 the museum withdrew the painting and sold at public auction in New York. It is then entered into private hands, to be finally acquired by the Museu d'Història de Catalunya in December 2012, after public sale in Balclis auction house -with the registration number MHC4204.

You can see the back of the picture at File:Revers nena obrera.JPG

date_range

Date

1889
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

collection of the mhc
collection of the mhc