PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Kvarteret Plantagen, före detta SödraVarvet 4, första kvarteret 73-74, Spinnhusgränd 2. Gårdsidan sedd från väster.

Kvarteret Plantagen, före detta SödraVarvet 4, första kvarteret 73-74, Spinnhusgränd 2. Gårdsidan sedd från väster.