The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Kurantgården, Kølhuset og pipa på Smelthytta sett fra Lorentz Lossiusgata. Raubrua (Øvre bru) i forgrunnen. Sprøythuset til venstre i bildet

Explore more

norge
sør trøndelag
sor trondelag
røros
roros
røros bergstad
roros bergstad
malmplassområdet
malmplassomradet
bru
vei
sprøytehus
sproytehus
brannsikring
industrianlegg
bergverk
kontorbygning
kullager
elv
elveforbygging
metallindustri den øvrige
metallindustri den ovrige
bebyggelse
veier og broer
rørosmuseet
rorosmuseet
building up
mining
fire protection
bridge
river
river enlargement
industrial facilities
office building
ball bearings
ore area
norway
tube rose
the pipe museum
spray housing
way
roads and bridges
high resolution
houses