PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Kung Oscar II och officerare vid officersmässen på Malmen.