The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Kil station ligger vid Storgatan i centrala Kil. Det finns tre perronger där tåg avgår ifrån. Dessa nås via en spårövergång. Det finns dessutom en busshållplats utanför stationshusets entré. Den nuvarande stationen, ett tvåvåningshus i tegel, togs i bruk år 1879 i samband med tillkomsten av Bergslagernas Järnvägar (BJ). 1920 byggdes huset ut med bostadslägenheter. Sedan dess har endast invändiga förändringar gjorts. Stationshuset har två entréer. I stationshuset finns idag väntsal med toaletter, kafé och en biljettautomat.

Similar

Kil station ligger vid Storgatan i centrala Kil. Det finns tre perronger där tåg avgår ifrån. Dessa nås via en spårövergång. Det finns dessutom en busshållplats utanför stationshusets entré. Den nuvarande stationen, ett tvåvåningshus i tegel, togs i bruk år 1879 i samband med tillkomsten av Bergslagernas Järnvägar (BJ). 1920 byggdes huset ut med bostadslägenheter. Sedan dess har endast invändiga förändringar gjorts. Stationshuset har två entréer. I stationshuset finns idag väntsal med toaletter, kafé och en biljettautomat.

description

Summary

Railway stations in Sweden

Public domain photograph of Swedish railroad, train station building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

The train station image dataset is picked from the world's largest public domain archive. Made in two steps - first, curated set, followed by running 25 Million public domain images through image recognition, it comprises more than 50,000 train station images from all countries and times. All images are in the public domain, so there are no restrictions on the dataset usage - educational, scientific, and commercial.

date_range

Date

01/01/1938
create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

Explore more

sverige
sverige