PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Карта пространа на Европаическя Турцiя с надлежащи неы Княжества Унгровлахiя Сербiя и с независимото Княжество на Черня-горя : Издана от Димитрiя Ангелидева

Карта пространа на Европаическя Турцiя с надлежащи неы Княжества Унгровлахiя Сербiя и с независимото Княжество на Черня-горя : Издана от Димитрiя Ангелидева

 
 
description

Summary

Информацията за мащаба на картата е от: Христо Кънчев Александров "История на триангулацията в България". Шумен, 2010. Картата е монтирана върху платно; [М 1 : 512 000]

Historic maps of Bulgaria and vicinity from Bulgarian National Library

date_range

Date

1862
place

Location

bulgaria
create

Source

National Library of Bulgaria
copyright

Copyright info