picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Karel II, koning van Spanje, luistert op zijn troon naar de voorwaarden van de vrede te Nijmegen

Karel II, koning van Spanje, luistert op zijn troon naar de voorwaarden van de vrede te Nijmegen