The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Källbygget. Till vänster Ivar Ellström och till höger Karl-Bernhard Svedlund.

Similar

Explore more

ivar ellström
ivar ellström
ivar ellstrom
ivar ellstrom
karl bernhard svedlund
karl bernhard svedlund
sverige
sverige
gästrikland
gästrikland
gastrikland
gastrikland
gävleborg
gävleborg
gavleborg
gavleborg
ockelbo
ockelbo
åmot
åmot
amot
amot
grävning
grävning
gravning
gravning
brunn
brunn
spade
spade
yxa
yxa
man
man
elis eriksson
elis eriksson
vattenförsörjning
vattenförsörjning
vattenforsorjning
vattenforsorjning
markplanering
markplanering
timring och byggnadssnickeri
timring och byggnadssnickeri
vuxenålder
vuxenålder
vuxenalder
vuxenalder
länsmuseet gävleborg
länsmuseet gävleborg
lansmuseet gavleborg
lansmuseet gavleborg
well
well
digging
digging
county museum gävleborg
county museum gävleborg
land planning
land planning
ockel nest
ockel nest
shovel
shovel
sweden
sweden
timbering and building nickery
timbering and building nickery
water supply
water supply
adult age
adult age
axe
axe
on the contrary
on the contrary
high resolution
high resolution