The World's Largest Public Domain Media Search Engine
KAARTEN SGD - Overbrenging in beheer en onderhoud bij het waterschap Fiemel van de Rijks-Dallingerweersterdijk in de gemeente Termunten

Similar

KAARTEN SGD - Overbrenging in beheer en onderhoud bij het waterschap Fiemel van de Rijks-Dallingerweersterdijk in de gemeente Termunten

description

Summary

In het kader van het streven om waterstaatswerken, welke niet meer van primair belang waren, in beheer en onderhoud over te dragen aan daarvoor in aanmerking komende lagere publiekrechtelijke lichamen was met het waterschap "Fiemel" overeenstemming bereikt inzake de overdracht van de in Termunten gelegen Rijks-Dallingerweersterdijk, overeenkomstig de in het wetsontwerp opgenomen bepalingen

date_range

Date

1973
create

Source

Koninklijke Bibliotheek
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

dutch art
dutch art