PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
John och Ester Bauer tillsammans med en grupp människor på resa. De står intill en älv med timmer på väg ner till ett sågverk. I bakgrunden syns en bro under uppbyggnad.

John och Ester Bauer tillsammans med en grupp människor på resa. De står intill en älv med timmer på väg ner till ett sågverk. I bakgrunden syns en bro under uppbyggnad.

description

Summary

John och Ester Bauer tillsammans med en grupp människor på resa. De står intill en älv med timmer på väg ner till ett sågverk. I bakgrunden syns en bro under uppbyggnad.

create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.