PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Järnvägsstationen i Herrljunga. Vid järnvägsspåret mellan Herrljunga ochLerum. Stationshuset blev ombyggd 1863. Bilden bör vara kring sekelskiftet1899-1900.

Järnvägsstationen i Herrljunga. Vid järnvägsspåret mellan Herrljunga ochLerum. Stationshuset blev ombyggd 1863. Bilden bör vara kring sekelskiftet1899-1900.