The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo.

Järnvägsbro över Ångermanälven vid Forsmo.