The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Interiör, grupp.
William Shakespeare (1564-1616) med sällskap.
Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet.

Similar

Explore more

shakespeare
shakespeare