The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Interiör, en kvinna och en pojke.
Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet.

Similar

Explore more

pojke
pojke