PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

 
 

Exploreair force museum