The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Image from page 446 of "Tietosanakirja" (1909)

Similar

Image from page 446 of "Tietosanakirja" (1909)

description

Summary

Identifier: tietosanakirja05bons.Title: Tietosanakirja ( ...internetarchivebookimages/tags/bookidtietosanakirja05bons ) .Year: 1909 ( ...internetarchivebookimages/tags/bookyear1909 ) (1900s ( ...internetarchivebookimages/tags/bookdecade1900 ) ).Authors: Bonsdorff, Wäinö Waldemar, 1876-1951 ( ...internetarchivebookimages/tags/bookauthorBonsdorff__W__in___Waldemar__1876_1951 ) .Subjects: Encyclopedias and dictionaries, Finnish ( ...internetarchivebookimages/tags/booksubjectEncyclopedias_and_dictionaries__Finnish ) .Publisher: Helsinki : Tietosanakirja-Osakeyhtiö ( ...internetarchivebookimages/tags/bookpublisherHelsinki___Tietosanakirja_Osakeyhti__ ) .Contributing Library: Robarts - University of Toronto ( ...internetarchivebookimages/tags/bookcontributorRobarts___University_of_Toronto ) .Digitizing Sponsor: University of Toronto ( ...internetarchivebookimages/tags/booksponsorUniversity_of_Toronto ) ...View Book Page: Book Viewer ( stream/tietosanakirja05bons/tietosanakirja05bons#page/n446/mode/1up ) .About This Book: Catalog Entry ( details/tietosanakirja05bons ) .View All Images: All Images From Book ( ...internetarchivebookimages/tags/bookidtietosanakirja05bons ) ..Click here to view book online ( stream/tietosanakirja05bons/tietosanakirja05bons#page/n446/mode/1up ) to see this illustration in context in a browseable online version of this book....Text Appearing Before Image:.koon ,,Oanciön ä, nuestra senora,„De los nombres de Cristo (3 nid.), „La perfectacasada (1583) sekä kokoelma lyyrillisiä runoel-mia. Leonardo da Vinci [-ar- -tsi], Toscanan mur-teella Lionardo d. V. (1452-1519), firenzeläi-sen notaarin, Ser Pieron, ja Caterina nimisenmaalaistytön avioton poika, it. renesanssitaitei-lija, oman aikansa ja kenties kaikkien aikojenmonipuolisin taiteilija- ja tutkijanero. Hän ei ol-lut ainoastaan kaikinpuolinen taiteilija, maalari,kuvanveistäjä ja arkkitehti, musiikkimies ja ru-noilija, vaan myöskin taideteoreetikko, filosofija luonnontutkija, joka yhtä suurella kiintymyk-sellä ja älyllä käsitteli fysikaalisia ja matemaat-tisia kuin kehitysopillisia ja anatomisia kysy-myksiä. Tämän kaiken lisäksi hänellä oli suurikäytännöllinen aisti; hän toimi it. ruhtinaidenpalveluksessa sota-insinöörinä, kanavanrakenta-jana ja muiden mitä erilaisimpien mekaanistentöiden suorittajana. — L:n laajat teoreettiset 817 Leonardo da Vinci 818..Text Appearing After Image:.Leonardo da Vinci. kirjoitukset ja tutkimukset (enimmät käsikirjoi-tukset Milanoa Ambrosiana-museossa, Windsorin linnan ja Pariisin ransk.instituutin kirjastossa),joissa hän merkillisellätavalla on aavistanut ja edeltäpäin vallannutuseita nykyaikaisen tietä-misen suurimpia saavu-tuksia, ovat suureltaosalta vielä julkaisemattaja selittämättä. — Muitatunnetummat ovat olleethänen maalausteoreettiset mietteensä. ,,Trattatodella pittura. Tässä kir-jassaan L. on selvitellytmaalareille käytännöllistätarvetta varten linja- jailma perspektiivin lakeja,luonnon ja taiteellisenhengen suhdetta, värien harmonista sommitteluaja varsinkin kehittänyt valohämy-teoriaansa.Valohämy, „sfumato, on L:lla pysyväinen taide-keino, jonka avulla hän sulattaa toisiinsa väritja muodot ja antaa muovailulle mitä suurimmanhienouden ja lämpimyydeu. Oleskellessaan Milanossa herttua Lodovico Sfor-zan palveluksessa 1483-98 L. toimi Milanon tuo-miokirkon ja Pavian katedraalin arkkitehtinä..

Drawings by Leonardo Da Vinci.

date_range

Date

1475 - 1519
create

Source

picryl.com
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bookid tietosanakirja05bons
bookid tietosanakirja05bons