The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Image from page 38 of "Fragmenter af fødselshjaelpens historie" (1906)

Image from page 38 of "Fragmenter af fødselshjaelpens historie" (1906)

description

Summary

Identifier: fragmenteraffdse02inge.Title: Fragmenter af fødselshjaelpens historie ( ...internetarchivebookimages/tags/bookidfragmenteraffdse02inge ) .Year: 1906 ( ...internetarchivebookimages/tags/bookyear1906 ) (1900s ( ...internetarchivebookimages/tags/bookdecade1900 ) ).Authors: Ingerselv, Emmerik, 1844-1916 ( ...internetarchivebookimages/tags/bookauthorIngerselv__Emmerik__1844_1916 ) .Subjects: Obstetrics ( ...internetarchivebookimages/tags/booksubjectObstetrics ) Medicine ( ...internetarchivebookimages/tags/booksubjectMedicine ) .Publisher: Kjobenhavn og Kristiania, Gyldendalske boghandel ( ...internetarchivebookimages/tags/bookpublisherKjobenhavn_og_Kristiania__Gyldendalske_boghandel ) .Contributing Library: Yale University, Cushing/Whitney Medical Library ( ...internetarchivebookimages/tags/bookcontributorYale_University__Cushing_Whitney_Medical_Library ) .Digitizing Sponsor: Open Knowledge Commons and Yale University, Cushing/Whitney Medical Library ( ...internetarchivebookimages/tags/booksponsorOpen_Knowledge_Commons_and_Yale_University__Cushing_Whitney_Medical_Library ) ...View Book Page: Book Viewer ( stream/fragmenteraffdse02inge/fragmenteraffdse02inge#page/n38/mode/1up ) .About This Book: Catalog Entry ( details/fragmenteraffdse02inge ) .View All Images: All Images From Book ( ...internetarchivebookimages/tags/bookidfragmenteraffdse02inge ) ..Click here to view book online ( stream/fragmenteraffdse02inge/fragmenteraffdse02inge#page/n38/mode/1up ) to see this illustration in context in a browseable online version of this book....Text Appearing Before Image:.fra Æg-blæren, begge er besatmed Kotyledoner. —Den ikke gravide, flaske-formede Uterus (Fig. 16)lader Leonardo naa tilNavlen; Tegningen af Uterus foroven er, ikke mindst hvad Adnexaangaar, ganske skematisk. — Af ydre Genitalia ses i Fig. 14 (øverst)en overfladisk Skitse. Naar Klein (Verh. d. Gesellsch. f. Gynaek. 1906) med Fortidens Gen-givelser af Uterus for Øie, han nævner Magnus Hundt, Kethamog Berengario, vanskelig kan forklare sig den pludselige, „næstenfeilfri Fremstilling i „Fabrica uden Leonardo som Mellemled, dasynes der saavist ikke at være tvingende Grunde hertil, naar mansammenligner sidstes Skitser af Uterus og Adnexa med Vesals, deri ingen Henseende minder om Leonardos. — Klein henviser der-næst til Leonardos feilagtige Fremstilling af Placentardannelsen hosKvinden, som han altsaa tillægger Kotyledoner i Lighed med Kvæ-gets og Faarets, og finder en interessant Paralel heri, forsaavidtVesal i første Udgave af „Fabrica har ladet Hundens bælteformede..Text Appearing After Image:.Fig. 15. (Leonardo da Vinci.) 26 Placenta figurere som Menneskets; det Uberettigede i denne Paa-stand har jeg ovenfor ment at turde fastslaa. Skøndt altsaa Vesals Fremstilling af de kvindelige Genitalorganerikke hører til Glanspunkterne i hans Anatomi, men træder i Skygge ■»^w-«x/~- « rn:m•.f|Tw S^uJlvfA j Iu«f.f> oroA vrfH» .)*♦»•] -.»^; Ci-fM „ ••rlHfr. -.dal -si:tTf.

Drawings by Leonardo Da Vinci.

date_range

Date

1475 - 1519
create

Source

picryl.com
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bookid fragmenteraffdse 02 inge
bookid fragmenteraffdse 02 inge