PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
I täten överste Stig Colliander och major Nils-Henrik Moberg.Andra raden major Per Ahlin, övlt Ragnar Tauvon, major Jan Forsman, kapten Bengt-Erik Murray och fanjunkare Robert (Pokal-Kalle) Karlsson.Längre bak syns kn Karl-Åke Bergström, fj Hasse Bendeby, kn Alf Gustavsson, kn Elvir Ahlqvist, lt Peter Tengbrand, fj Sven Gustavsson och kn Jan Mimer.