The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Hubbo sn, Alvesta.Alvesta nr 3, fornlämningar nr 8, 9, 13 9 och 16 från nordväst efter att grästorv och ljung bortskalats. 1951.

Similar

Hubbo sn, Alvesta.Alvesta nr 3, fornlämningar nr 8, 9, 13 9 och 16 från nordväst efter att grästorv och ljung bortskalats. 1951.

description

Summary

Hubbo sn, Alvesta.Alvesta nr 3, fornlämningar nr 8, 9, 13 9 och 16 från nordväst efter att grästorv och ljung bortskalats. 1951.

date_range

Date

01/01/1951
create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

Explore more

sverige
sverige