PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Hindersmässan i Örebro den 26 januari 1937. Folk promenerar utanför Stora Hotellet strax intill korsningen mellan Drottninggatan och Engelbrektsgatan. Fenixhuset är synligt i bakgrunden.