The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Het Hollandsch spreekwoord is een woord der schranderheid, / Daarom is in dat vak deez kinder-prent bereid