The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Härnevi kyrka - KMB - 16001000085204

Similar

Härnevi kyrka - KMB - 16001000085204

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Motiv: Härnevi kyrka
Kategori: (03) Kalkmålningar

date_range

Date

28/09/1931
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden