The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Härnevi kyrka - KMB - 16000200120649

Similar

Härnevi kyrka - KMB - 16000200120649

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Östra valvet, hjässan, detalj.
Kategori: (03) Kalkmålningar

date_range

Date

1956
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden