The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Hålta kyrka - KMB - 16000200004650

Similar

Hålta kyrka - KMB - 16000200004650

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan från nordväst. Före rest. 1950-51.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1946
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden