The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Halla kyrka - KMB - 16001000526354

Similar

Halla kyrka - KMB - 16001000526354

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Ornamentik från bildstenar, sekundärt använda som delar till altare i kyrkan. Blyertsteckning
Motiv: Halla kyrka

Kategori: (05) Altare med altarringar, Teckning

More than four hundred picture stones are known today. All of the stones were probably erected as memorial stones, but only rarely beside graves. Some of them have been positioned where many people could see them at bridges and on roads. They mainly differ from runestones by presenting the message in pictures rather than runes. Some picture stones also have runic inscriptions, but they tell little more than to whom the stone was dedicated. Lacking textual explanations, the image stones are consequently difficult to interpret. Similar stones in Scotland are known as Pictish stones.

date_range

Date

1830 - 1910
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden