The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Håby kyrka - KMB - 16000200004571

Similar

Håby kyrka - KMB - 16000200004571

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Interiör mot öster. Snabbinv.
Kategori: (02) Interiörer

date_range

Date

1919
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden