The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Hablingbo kyrka - KMB - 16001000526336

Similar

Hablingbo kyrka - KMB - 16001000526336

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kragsten i långhusets västra mur. Blyertsteckning av Gustaf Wickman, troligen från 1880-talet.
Motiv: Hablingbo kyrka

Kategori: Teckning, (02) Interiörer, detaljer

date_range

Date

1830 - 1910
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden