PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Grupporträtt. Personal vid Första divisionen på F 6 Karlsborg, framför flygplan B 17.

Grupporträtt. Personal vid Första divisionen på F 6 Karlsborg, framför flygplan B 17.