PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Grupporträtt av officerare vid Västmanlands regemente I 18 på Salbohed 1892.för namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare vid Västmanlands regemente I 18 på Salbohed 1892.för namn, se bild nr. 2.