PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av officerare vid Skaraborgs regemente I 9 i parken vid officersmässen på Axvall cirka 1895.För namn, se bild nr. 2.